Sunday, June 13, 2010

Başarıyı Daha Az Çalışarak Yakalayın

PARETO PRENSİBİ

1848-1923 yılları arasında yaşamış olan bir İtalyan ekonomist,Vilfredo Pareto ,araştırmaları sonucunda İtalya’daki arazilerin % 80’ninin nüfusun %20’sine ait olduğunu bulmuş.Daha sonra yaptığı incelemelerle İtalyadaki gelir ve zenginliğin %80’ninin nüfusun %20’sine ait olduğunu da ortaya çıkarmış.80/20 oranlarının sihirli bir şekilde etkin olduğunun anlaşılmasından sonra bu buluşa 80/20 prensibi veya Pareto prensibi adı verilmiş .Pareto prensibi bu gün hayatımızımn neredeyse tüm alanlarina uygulanabilir bir prensip haline gelmiş.Örneğin 100 etkinlik yapıp buna karşılık 100 sonuç aldığınızı varsayalım.Bu 100 etkinlikten sadece 20’sini yapıp sunuçların 80’nini elde edebilirsiniz.Diğer 80 etkinlik ile ancak kalan 20 sonucu elde edebilirsiniz.Tabi burada en kritik olan şey en önemli 20 etkinliği bulmak ve uygulamak.Diğer örnekler de şunlar:

1)Şirketinizin malının %80’nini müşterilerinizin %20’si satın alır.O müşterileri bulup hoş tutmak gerekir.

2)Üretiminizin %80’nini çalışanlarınızın %20’si yaratır.Kalan %80 çalışanın verimi oldukça düşüktür.Toplam üretimin %20’sini yaratırlar.

3)Aktivitelerinizin toplamının %20’si size kazancınızın toplamının %80’nini sağlar.Öyleyse çok çalışmak niye ?

4)Bir öğretmenin zamanının % 80’nini öğrencilerin %20’si alır.

5)Başarılarınızın %80’i çabalarınızın %20’sinden gelir.

6)Bir toplantıdaki kararların %80’i toplantı süresinin %20’sinde alınır.

7)Bir banka şubesindeki hesapların maddi değerinin %80’nini mudilerin %20’si sağlar.

8)Sebeplerin %20’si sonuçların %80’nini doğurur.

9)Yıllık satışlarınızın %80’i satış ekibinizin %20’si tarafından sağlanır.

10)Ürettiğiniz şeyin %80’i çalışma sürenizin %20’sinde oluşur.

Çarpıcı , değil mi? Bu prensibi siz de hayatınızın türlü kesimlerinde kullanabilirsiniz.

Örneğin ben Pareto prensibini şöyle uyguladım: Dünya ülkelerinin %20’si dünya gelir ve zenginliğinin %80’ne sahip

No comments: